187 - KIZILCASÖĞÜT MAHALLESİ 1435 PARSELİN(86,00 M2) SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçenin Kızılcasöğüt Mahallesi 1435 parselin (86,00 m2) 2886 sayılı DİK kapsamında satışının yapılması yönündeki teklif, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi "Taşınmaz mal alımına, satımına,...........karar vermek." hükmü gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.