185 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN İLÇENİN KAYABÜKÜ MAHALLESİ 141 ADA 2 PARSELİN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçenin Kayabükü Mahallesi 141 ada 2 parselin 2886 sayılı DİK kapsamında satışının yapılması yönündeki teklif, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi "Taşınmaz mal alımına, satımına,...........karar vermek." hükmü gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.