33 - CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU VE ÇEVRESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

2017-03-01

33 - CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU VE ÇEVRESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Cumhuriyet ilköğretim okulu ve çevresi imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmesi  şeklindeki  şifahi teklif oy birliği ile kabul edildi. 

×