01.06.2020 Tarihli Encümen Gündemi

  1. İlçemiz İstiklal Mahallesi 518 ada 2 parselde bulunan avlulu iki kargir ev vasıflı taşınmazın kiralanması hk.
  2. İlçemiz Karaşar Mahallesi 245 ada 3 parselde 14 numaralı bağımsız bölümün kiralanması hk.
  3. İlçemiz Başağaç Mahallesi 1907 ada 2 parselde bulunan 1.680,00 m2’lik alanın kiralanması hk.
  4. Karpuz Sergisi Yer Talebi Hk.