Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

VEDAT IŞIK

- İlçemizde bulunan 78 mahallemizin muhtarlarıyla Belediyemiz arasında sağlıklı iletişim kurulması.

- Mahallelerin ve burada yaşayan vatandaşların sorunlarının Belediyemize düzenli ve sağlıklı bir şekilde iletilip, ilgili birimlerde sorunların en kısa sürede çözülmesinin sağlanması.

- Muhtarlıkların eksikliklerinin, ihtiyaçlarının giderilip, vatandaşa kaliteli hizmet sunulmasına yardımcı olunması.

- Her ayın son haftası uygun görülen günde muhtarlarımızın, Başkanımız, başkan yardımcılarımız, ilgili birim müdürlerimizle bir araya gelebilecekleri “Muhtarlar Toplantısı”nın organize edilmesi. Toplantıda dile  getirilen sorunların mahalle kayıt altına alınıp, ilgili birimlere yazılı bir şekilde ulaştırılıp, çözümlerinin takip edilmesi ve bir dahaki toplantıda muhtarlarımıza yazılı bilgi verilmesi.

- Belediyemiz faaliyetlerinden muhtarlarımızın haberdar edilmesi ve etkinliklerimize davet edilmeleri.

- Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

- Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca           muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

- Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme  işlemek,

- İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı,olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,

- Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

- Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

- Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb.konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.

- Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

- Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

- Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek,

- Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

- Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.