Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ZEYFİL KILIÇARSLAN

GÖREVLERİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün belediye mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde sunulan hizmetlerin halka duyurulması, belediye çalışmalarının haber bülteni haline getirilmesi, belediyenin bu alandaki arşivinin tutulması, etkinlik ve diğer faaliyetlerin hazırlanan web sitesinde yayınlanması, vatandaşlardan gelen öneri, şikayet ve bilgi edinmelerinin işleme konarak gereğinin yapılmasına aracılık edilmesi ve ilgili vatandaşa cevap verilmesi, ihtiyaç duyulan ilan, afiş, broşür, dergi gibi basılı materyalin hazırlanması, gerektiğinde tanıtım filmlerinin hazırlanması ile belediyeye ilişkin basın yayın kuruluşlarınca çıkan haber ve görüntülerin derlenmesi ve arşivlenmesi faaliyetlerini kapsar. 

Büro Personeli;

- Belediye çalışmaları ve projelerini haber haline getirmek, makale, röportaj, bilgi notları, broşür hazırlamak, kısa filmler, spotlar hazırlamak ya da hazırlatmak,

- Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkilerin geliştirilerek, kitle iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanmak,

- Medya mensuplarına, Beypazarı Belediyesi ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını yaparken fiziksel ve sosyal açıdan daha rahat bir ortam sağlamak, 

- Belediyemizin çalışmalarını kamuoyuna ve Beypazarılılara daha etkin biçimde duyurabilmek için bülten, afiş, pankart, web, sms, e-posta vb. her türlü iletişim aracını kullanmak,

- Basın - Yayın organlarında belediyemiz ile ilgili çıkan haberleri düzenli olarak takip etmek ve arşivlemek, belediyemiz hakkında medyada yer alan yanlış ya da gerçek dışı haberlerle ilgili her türlü tedbiri almak,

- Basın yayın organlarında çıkan görüntülü ve yazılı haberlerimizi, ileriye dönük kullanımını kolaylaştırmak amacıyla düzenli şekilde arşivlemek.

- Belediyemizin çalışmalarını kamuoyuna ve Beypazarılılara daha etkin biçimde duyurabilmek ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla süreli bir bülten hazırlamak.

- Çocukların belediyemiz çalışmalarını yakından izleyebilmelerini sağlamak ve bu hizmetlerden yararlanabilmenin kanallarını öğrenebilmeleri, bununla beraber kişisel gelişimlerine katkı sunabilmek amacıyla çocuklarla birlikte süreli bir çocuk dergisi çıkarmak.

- Belediyemizin iletişim panolarının kullanımını, içine yerleştirilecek görsel materyalin hazırlanmasını, bastırılmasını ve güncellenmesini sağlamak.

- Vatandaşların belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi ve denetlemesi amacıyla oluşturulan web sitesinin hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması ve bu sitede belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak.  

Halkla İlişkiler Bölümü;

Beypazarılı'ların belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için gerektiğinde kamuoyu yoklaması ve anket çalışması yapmak,

- Mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları ile kentin sorunlarını tespit etmek için kurumsal yapılar oluşturmak ve periyodik toplantılar düzenlemek,

- Vatandaşlardan e-posta, telefon ve faks yoluyla gelen şikayet, öneri ve talepleri, ilgili müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirmek, en hızlı biçimde çözmek için takip etmek ve sonuçlarını izleyerek ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek,

- Halk ilişkilerle ilgili kurulmuş ve sonradan hizmet gerekleri doğrultusunda kurulacak birimlerin faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için her türlü düzenlemeyi yapmak

- Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yapılan başvuruları ilgili müdürlüklere koordineli olarak ilgili yasanın öngördüğü süre ve şekil şartları içinde düzenli olarak yanıtlanmasını sağlamak, 

- Muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşlarınca iletilecek sorun ve önerilerin takip ve değerlendirilmesine yönelik gerekli düzenlemeleri yapmak.           

TEŞKİLAT YAPISI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; bir müdür, üç bölüm personeli, Basın Yayın Bölümü (Haber ve Yayın Bürosu, Web, e-iletişim Bürosu, Grafik Tasarım Bürosu, Arşiv Dokümantasyon Bürosu, Kayıt ve Kurgu Bürosu) Halkla İlişkiler Bölümü (Halkla İlişkiler Bürosu, Beypazarı Çözüm Merkezi, Çağrı Merkezi, Bilgi Edinme Bürosu,) olmak üzere kurulmuştur.