İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

MUSTAFA AÇIKGÖZ

Misyonumuz

Yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve diğer mevzuat doğrultusunda işe göre personel ataması ve yetiştirilmesi fikrinden hareketle, çok personelle çok iş değil verimli ve yetişmiş personele çok iş ilkesine dayanarak, Belediyede verimliliği ve performansı artırmak.

Vizyonumuz

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı çalışmalarında, Belediyemiz birimlerinin ve bu birimlerde görev yapan personelin memnuniyetini sürekli sağlayarak, onların sorunlarını dinleyerek ortak çözümler üretmek, çözüm üretirken adalete ve eşitliğe önem vermek ilke edinmiş olup, sorunlara olumsuz değil olumlu yaklaşmak suretiyle, koordineli bir şekilde çalışarak, şikayetleri çözüme kavuşturup ilgilisini bilgilendirmek.

Stratejik Amaç

Belediye Başkanlığının uygulamış olduğu personel istihdamı politikasını en iyi ve en verimli şekilde gerçekleştirmek, birimlerin personel ihtiyacını en kısa ve bütçeye en az yük getirecek şekilde karşılamak, hizmetlerde etkinliğin, verimliliğin ve kalitenin sağlanması için sonuç odaklı yönetim anlayışı ile hareket etmek, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak,etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliğini artırmak.ve daha ilerdeki görevlere hazırlanması için gerekli hizmet içi eğitimi vermek.

Hedeflerimiz

Belediyemiz birimlerinin ve personelinin memnuniyeti için, Belediye Başkanlığının personel politikasından taviz vermeden gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak ve ilgili birimler ve personelle koordineli bir şekilde iş verimliliğini ve performansını artırmak. Çalışan personelin bilgisini ve verimliliğini artırarak hizmet içinde yetiştirilmesini sağlamak,daha üst seviyedeki görevlere hazırlamak,hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkartmak,ödevleri,görevleri,yetki ve sorumlulukları konusunda yetişmesini sağlamak.