175 - İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ ILIMAN MEVKİİ KDGPA İMAR PLANI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 05.02.2020 tarih ve 22 sayılı raporu, raporda da belirtildiği şekilde zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle tekrar incelenmek üzere Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.