174 - 2020 ÜCRET TARİFELERİNE EK YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 07.02.2020 tarih ve 10 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.