172 - NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ AKWA IBOM EYALETİ İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI HK.

Nijerya Federal  Cumhuriyeti - Akwa Ibom  Eyaleti ile Kardeş Kent olunması, 5393 Sayılı Belediye  Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri ” başlıklı 18/p bendine göre “Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve  benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.