170 - YOL BOYU PARSELLERİN ZEMİN KAT KULLANIMI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 03.03.2020 tarih ve 23 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.