165 - İLÇEMİZ KURTULUŞ MAH. 1342 ADA 3 PARSELDEKİ BELEDİYEMİZE AİT 130,00 M2 HİSSENİN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşlara ait olan İlçenin Kurtuluş Mahallesi 1342 ada 3 parseldeki (130/396) 130,00 m2 Belediye hissesinin hissedarlara satışı teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.