163 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ GAZİPAŞA MAH. 155101 ADA 1 PARSELİN TAKASI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin Gazipaşa Mahallesi 155101 ada 1 nolu 38.808,07 m2'lik parselin Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile takas yapılarak mülkiyet devrinin Hazineye yapılması ve  söz konusu Belediyemize ait  parsel ile ilçenin muhtelif mahallelerinde bulunan Maliye Hazinesine ait taşınmazların değer tespiti yapıldıktan sonra takas yöntemiyle hazineye devredilmesi ve bu hususta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan görüşmeler dahil tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkanının yetkili olması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.