160 - 5957 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PAZAR YERLERİNDEN ALINACAK YER TAHSİS ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk Tarifeler İnceleme Ve Araştırma Komisyonunun 07.01.2020 tarih ve 09 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.