157 - İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ 230 ADA 2 PARSELDEKİ TRAFO ALANI TAHSİSİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 10.01.2020 tarih ve 20 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.