154 - İLÇEMİZ AYVAŞIK MAH. 6 ADA 73 PARSELDEKİ BELEDİYEMİZE AİT 5.299,00 M2 HİSSENİN BEDELSİZ DEVRİ VEYA TAHSİSİ HK.

İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 6 ada 73 parseldeki Belediyemize ait 5.299,00 m2 hissenin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 25 yıl süreyle tahsisi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.