150 - TERMİNAL OTOBÜS ÇIKIŞ ÜCRETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.

02.12.2019 tarih ve 120 Sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş olan ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Ücrete Tabii İşler” başlıklı 97.maddesi (değişik:04.12.1985-3239/125.md) gereğince Belediyemizce Üretilen Hizmetlere ait ücret tarifelerinden Terminalden yolcu alarak sefere çıkan her bir araçtan sefer başına otobüs çıkış bedelinin 30-TL’den 13 TL’ye indirilmesi ve bu bedelin 2020 ücret tarifelerine dahil edilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.