149 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET BELİRLENMESİ HK.(İNŞAAT TEKNİKERİ)

02.01.2020 tarih ve 130 sayılı Meclis kararı ile sözleşmeli personel ücretlerinin belirlendiğini ancak bu kararda inşaat teknikeri için bir bedel belirlenmediği, 5393 sayılı belediye kanununun 49.maddesi kapsamında bünyemizde çalıştırılacak olan inşaat teknikerine her türlü ödemeler dahil net olarak ödenmesi ve bunun 02.01.2020 tarih ve 130 sayılı karardaki tabloya dahil edilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.