147 - YAYA KALDIRIMLARI HK. (KOMİSYON RAPORU)

07.12.2019 tarih ve 16 sayılı Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon raporu ve 07.12.2019 tarih ve 03 sayılı Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu müşterek raporu geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.