115 - İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 155009 ADA 3 PARSELDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Hacıkara Mahallesi 155009 ada 3 parselde bulunan aşağıdaki listede görünen bağımsız bölümlerin tespit edilecek bedel karşılığında 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına satışı yönündeki teklif oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.