82 - YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASININ BİR KISMININ KÜTÜPHANE OLARAK KULLANILMASI AMACI İLE TAHSİSİ HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Kurtuluş Mahallesi 151 ada 32 nolu parsel üzerinde inşaatı devam eden “Belediye Hizmet” binasının ekli projesinde görülen 2. Bodrum Kat, 1. Bodrum kat ve Zemin katlardaki bazı bölümlerin “Kütüphane” olarak kullanılması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisinin yapılması ve bu konuda her türlü anlaşmayı yapmaya, sözleşme ve protokol imzalamaya Belediye Başkanının yetkili olması yönündeki teklif, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75. maddeleri kapsamında oylanarak oy birliği ile kabul edildi.