81 - 2020 MALİ YILI BÜTÇESİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Beypazarı Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğin 28/6 maddesi "Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını 5 iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar." hükmü gereğince 04.10.2019 tarihli birleşime kadar görüşülüp hazırlanacak raporun Meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklif oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.