55 - KABACA MAHALLESİ 101 ADA 5 PARSEL (863,95 M2 ARSA) VE KABACA MAHALLESİ 101 ADA 6 PARSELİN (831,54 M2 ARSA) SATIŞLARI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemizin Kabaca Mahallesi 101 ada 5 parselde bulunan 863,95 m2’lik arsa ile 101 ada 6 parseldeki 831,54 m2’lik arsaların satışlarının yapılması yönündeki teklif, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.