50 - DOĞALGAZ HATTI GEÇİŞİ İÇİN MUVAFAKAT VERİLMESİ HK.

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 989 ada 11 parsel üzerinde bulunan binaya doğalgaz aboneliği alınabilmesi için mülkiyeti Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 989 ada 2 parselden geçit hakkı verilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.