48 - BELEDİYEMİZİN BORÇ DURUMU HK. (KOMİSYON RAPORU)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün raporu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.06.2019 tarih ve 03 sayılı raporu ile birleştirilerek oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.