41 - URUŞ MAHALLESİNDEKİ KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ ÇALIŞMALARI İÇİN BİLİRKİŞİ SEÇİMİ HK.

Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih ve E.1629702 sayılı yazısına istinaden;

14473017298 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Necati BÜYÜKGEDİK

13288056430 T.C. Kimlik Numaralı Ramazan ÖZER

12409085762 T.C. Kimlik Numaralı Halil KARAARSLAN

12310089194 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet ÖZATA

14737008482 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa KARAKOCA

14116028698 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Hüseyin SARIKUŞ’un

İlçemize bağlı Uruş Mahallesinde yapılacak olan güncelleme çalışmalarında, güncelleme ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde 6 adet bilirkişi olarak seçilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.