222 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE VE VATANDAŞA AİT OLAN CUMHURİYET MAHALLESİ 271 ADA 20 PARSELDEKİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN 48,00 M2 HİSSENİN HİSSEDARA SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemiz ile müşterek olan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 271 ada 20 parseldeki Belediyemize ait (48/292) 48,00 m2 hisseli arsanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satılması şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.