221 - 2019 YILINDA GÖREV YAPACAK DENETİM KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE SEÇİMİ HK.

Üyelerden Akın AYAZ 11 oy, Yüksel UYSAL 11  oy  ve  Mehmet UYSAL 12  oy alarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği 2018 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.