220 - KIRGIZ CUMHURİYETİ - OŞ ŞEHRİ - KARAKULCA BELEDİYESİ İLE KARDEŞ KENT OLUNMASI HK.

Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması kapsamında 18 Aralık 2018 tarihinde TÜRKSOY Daimi Konseyinin 36.toplantısında 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Kırgız Cumhuriyeti - Oş Şehrine bağlı Karakulca  Belediyesi ile 5393 Sayılı Belediye  Kanunu’nun “ Belediye Meclisinin görev ve yetkileri”  başlıklı 18/p maddesi gereğince Kardeş Kent olunması şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.