219 - KAYABÜKÜ MAHALLESİ 118 ADA 38 PARSELİN (1.448,00 M2 ARSA) SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kayabükü Mahallesi 118 ada 38 parselin (1.448,00 m2 arsa) , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satılması şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.