216 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ BEYTEPE MAHALLESİ 1437 ADA 8 NOLU VE İMARDA BELEDİYE HİZMET ALANI OLARAK GÖRÜNEN TOPLAM 487 M2’LİK PARSEL VE ÜZERİNDEKİ YAPININ, SOSYAL HİZMET ALANINDA KULLANILMAK ŞARTIYLA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 14. MADDESİ, 15/H MADDESİNİN ALTINCI FIKRASI VE 18/E MADDESİNE GÖRE SATILMASI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Beytepe Mahallesi 1437 ada 8 nolu ve imarda Belediye Hizmet Alanı olarak görünen toplam 487 m2’lik parsel ve üzerindeki yapının, sosyal hizmet alanında kullanılmak şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi, 15/h maddesinin altıncı fıkrası ve 18/e maddesine göre satılması hk.