214 - İLÇEMİZ SARAY MAHALLESİ 112 ADA 14 PARSELİN SATIŞI HK.

İlçemiz Saray Mahallesi 112 ada 14 parselde Mülkiyeti Belediyemize ait 221,05 m2 arsanın satılması yönündeki teklif, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.