210 - BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE GÖREVLİ ZABITA PERSONELİNE ÖDENECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ HK.

Belediyemiz bünyesinde görevli Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı "K Cetveli"nde geçen  aylık brüt 701,00. (yediyüzbir) Türk lirası olması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.