208 - NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK EKİNDE YER ALAN II SAYILI BOŞ KADRO İLE DERECE DEĞİŞİKLİĞİ HK.

06/08/2014 tarih ve 2014/161 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 8. dereceli GİH sınıfı memur kadrosunun  kaldırılarak yerine 1 adet 7. dereceli TH sınıfı Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi (iptal/ihdas) işlemi ile 06/08/2014 tarih ve 2014/161 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 3 adet GİH sınıfı 6. dereceli Memur kadrosunda derece değişikliğine gidilerek bu kadroların 9.dereceye çekilmesi (derece değişikliği) ve bunlara dair hazırlanan cetvellerin onanması şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.