207 - “GAGAUZYA ÖZERK CUMHURİYETİNDE BEYPAZARI BELEDİYESİ OLARAK KALICI BİR ESERİN YAPILMASI” KONUSU HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim Kültür Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık  Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 11/12/2018 tarih ve 02 sayılı raporu komisyondan geldiği şeklinde oylanarak oy birliği ile kabul edildi.