175 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK TASLAĞI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği konusunun  incelenmek üzere Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesi  şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.