173 - AYVAŞIK MAHALLESİ 96 ADA 213 PARSEL 80,00 M2 LİK ARSANIN SATIŞI HK.

İlçemizin Ayvaşık Mahallesi 96 ada 213 parsel 80,00 m2 lik arsanın Yücel YİĞİT ve Muammer TANRIVERDİ’ye 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesinde (İmar Barışı) ''Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde,yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazların rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır''  hükmü ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışının yapılması  şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.