170 - SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ İÇİN TAHSİS KONUSU HK.

Ankara Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce “Sosyal Hizmet Merkezi” olarak kullanılmak üzere;

       Öncelikle, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Beytepe Mahallesi 357 ada 102 nolu parsel üzerinde bulunan Ankara Üniversitesine ait olup Belediyemiz kullanımına tahsisli 670 m2 lik brüt alanlı (Limoncuoğlu konağı) konağın uygun görülen bir kısmının,

       Daha sonra ise, inşaatı bitmek üzere olan mülkiyeti Belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 155008 ada 4 parsel üzerindeki '' Sosyal Hizmet ve Aş Evi Binası''nın Belediyemizce uygun görecek kısmının tahsis edilmesi yönündeki şifahi teklif, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.