169 - AYVAŞIK MAHALLESİ 155033 ADA 2 PARSELDEKİ HİSSELİ ARSANIN SATIŞI HK

Mülkiyeti Belediyemiz ile vatandaşa ait İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155033 ada 2 parseldeki Belediyemize ait 34,00 m2 hissenin , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesinin 3.fıkrasına göre hissedarlara satışının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.