167 - KAMULAŞTIRMA YÖNTEMİYLE TRAMPA(TAKAS) HK.

İlçenin Beytepe Mahallesi 1437 ada 8 parselde(487,00 m2 ahşap ev ve arsası) 153,00 M2 hissesi bulunan 10999135096 T.C Kimlik nolu Melike ÖZDEMİR'in hisesine ait kamulaştırma bedeli 99.450,00-TL olup;18.10.2018 tarihli Uzlaşma Komisyon Tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinden anlaşılan bedeline karşılık olarak,Belediyemize ait Hacıkara Mahallesi 885 ada 3 parseldeki binanın 5.kat 18 nolu dairenin 153/400 hissesini kamulaştırma nedeniyle takasının yapılması için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26.maddesine göre uzlaşılmış ve anlaşma sağlanmıştır. Maliklerin talebi doğrultusunda Belediyemize ait bahsi geçen Hacıkara Mahallesi 885 ada 3 parsel 5.kat 18 nolu daireden trampa(takas) gerekmektedir.

Belediye Encümeninin 17.09.2018 tarih ve 2018/221 sayılı kararı ile imar planında ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak ayrıldığı için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. ve 7.maddelerine göre kamulaştırılmasına karar verilen, ilçenin Beytepe Mahallesi 1437 ada 8 parselde(487,00 m2 ahşap ev ve arsası) 47,00 M2 hissesi bulunan 11746113510 T.C Kimlik nolu Semiha UYAN'ın hissesine ait kamulaştırma bedeli 30.550,00-TL olup;18.10.2018 tarihli Uzlaşma Komisyon Tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinden anlaşılan bedeline karşılık olarak, Belediyemize ait Hacıkara Mahallesi 885 ada 3 parseldeki binanın 5.kat 18 nolu dairenin 47/400 hissesini kamulaştırma nedeniyle takasının yapılması için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26.maddesine göre uzlaşılmış ve anlaşma sağlanmıştır. Maliklerin talebi doğrultusunda Belediyemize ait bahsi geçen Hacıkara Mahallesi 885 ada 3 parsel 5.kat 18 nolu daireden trampa(takas) gerekmektedir

Belediye Encümeninin 17.09.2018 tarih ve 2018/221 sayılı kararı ile imar planında ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak ayrıldığı için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. ve 7.maddelerine göre kamulaştırılmasına karar verilen, ilçenin Beytepe Mahallesi 1437 ada 8 parselde(487,00 m2 ahşap ev ve arsası) 200,00 M2 hissesi bulunan 10999135096 T.C Kimlik nolu Ahmet UYAN'ın hissesine ait kamulaştırma bedeli 130.000,00-TL olup;18.10.2018 tarihli Uzlaşma Komisyon Tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinden anlaşılan bedeline karşılık olarak,Belediyemize ait Hacıkara Mahallesi 885 ada 3 parseldeki binanın 5.kat 18 nolu dairenin 200/400 hissesini kamulaştırma nedeniyle takasının yapılması için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26.maddesine göre uzlaşılmış ve anlaşma sağlanmıştır.Maliklerin talebi doğrultusunda Belediyemize ait bahsi geçen Hacıkara Mahallesi 885 ada 3 parsel 5.kat 18 nolu daireden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince trampa takas) işleminin yapılması yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.