142 - BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE TOHUM ELEME SELEKTÖRÜ TESİSİ FAALİYETE GEÇMİŞ OLUP, TOHUMLUK ARPA VE BUĞDAY ELEME ÜCRET TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Belediyemiz tarafından yakın zamanda faaliyete geçirilmiş olan  Tohum Eleme Selektörü Tesisinin, tohumluk Arpa ve Buğday eleme ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun daha detaylı değerlendirilmesi için Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.