141 - 2019 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

2019 mali yılı bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğin 28/6 maddesi "Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını 5 iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar." hükmü gereğince 05.10.2018 tarihli birleşime kadar görüşülüp hazırlanacak raporun Meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklif oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.