122 - MECLİS ÜYELİĞİ HK. (5393/29)

Meclis Üyesi Ahmet GENÇER'in Meclis Başkanlık Divanının yazılı olarak talep ettiği savunmaya cevap vermediği görülmüş ancak Meclis Üyeliğinin düşürülmesi hususunda yeterli çoğunluk sağlanamayıp teklif oyçokluğuyla reddedilmiştir.