121 - MECLİS ÜYELİĞİ HK. (5393/29)

Meclis Üyesi Ayla YURDAKUL 'un Meclis Başkanlık Divanına vermiş olduğu yazılı savunmada göstermiş olduğu belgeler geçerli mazeret olarak değerlendirilmiş ve Meclis üyeliğinin düşürülmesi oylanarak oyçokluğuyla reddedilmiştir.