119 - URUŞ MAHALLESİNDEKİ 5 ARSANIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait, Uruş Mahallesi 107 ada 1 parselde 513,00 m2, 107 ada 2 parselde 513,00 m2, 109 ada 1 parselde 544,00 m2, 109 ada 2 parselde 513,00 m2 ve 109 ada 3 parseldeki 492,00 m2 arsaların 2886 sayılı DİK kapsamında satışının yapılması şeklindeki  teklif, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi "Taşınmaz mal alımına, satımına,...........karar vermek." hükmü gereğince  oylanarak oy birliği ile kabul edildi.