117 - İLÇENİN HACIKARA MAHALLESİ 1683 ADA VE 1687 ADA ARASINDA YEŞİL ALAN OLARAK AYRILAN ALANA BÜFE YAPILMASI VE KİRAYA VERİLMESİ HK

İlçenin Hacıkara Mahallesi 1683 ada ve 1687 adalar arasında imar planında yeşil alan olarak ayrılan alana''Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin'' 14. maddesi 2/ab bendinde “1 katlı, h=4,50 m'yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03'ü geçmemesi sökülüp takılabilir malzemeden yapılması kaydı ile? açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık gibi kent ihtiyacını karşılayacak yapılar yapılabilir.” maddesine istinaden büfe yapılması ve akabinde 10 yıla kadar kiraya verilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.