116 - İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMAZ TAHSİSİ HK.

Konuya ilişkin yapılan istişarelerden sonra; İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 230 ada 2 No'lu parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait  taşınmazın 1. kat 8 No'lu bağımsız bölümünün ilk etapta bir kısmının daha sonrada aynı bağımsız bölümde bulunan Belediyemiz “sevgi evinin” taşındıktan sonra tamamının, ilçemize yerleşen mülteci ve göçmenlere sağlık hizmeti vermek amacı ile İlçe Sağlık Müdürlüğüne "Göçmen Sağlığı Birimi" olarak kullanılması koşuluyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d “Kendilerine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.”  hükmü gereğince10 yıl süre ile tahsisinin yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.