114 - BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'NİN HACIKARA MAH. 61 ADA 1 PARSELDEKİ PARK ALANINA TRAFO YERİ KİRALAMA TALEBİ HK.

İlçemizin Hacıkara Mahallesi 61 ada 1 parseldeki imar planında ''Park'' olarak ayrılmış 362,00 m2 arsa içinde ekli krokisinde gösterildiği şekilde (8x5) 40 m2 lik trafo yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d “Kendilerine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.”  hükmü gereğince TEDAŞ Genel Müdürlüğüne amacında kullanılmak üzere 25 yıl süre ile tahsis edilmesi  şeklindeki  teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.