113 - KAPULLU MAHALLESİ 4472 PARSEL 1130,00 M2 LİK İKİ KATLI AHŞAP EV VE SAMANLIK VE BAHÇESİNİN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait Kapullu Mahallesi 4472 Parsel 1130,00 m2’lik İki Katlı Ahşap Ev ile Samanlık ve Bahçesinin satışı için belediye encümenine yetki verilmesi  şeklindeki teklif 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi "Taşınmaz mal alımına, satımına,...........karar vermek." hükmü gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.