62 - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ 326 ADA 1 VE 5 PARSELLER 1/1000 UİP DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Rüstempaşa Mahallesi 326 ada 1 ve 5 parseller 1/1000 UİP değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün başkanlık yazının konunun daha detaylı araştırılabilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi